Verkeersmaatregelen

Rondom het Julianapark

Begin oktober is er een start met de inrichting van het Julianapark. De werkzaamheden aan het park duren tot eind januari 2021. De aannemer start met de inrichting van het plantsoen zelf, de locatie van de voormalige Prinses Marijkeschool. De herinrichting wordt uitgevoerd in samenwerking met de Stichting Julianapark Hillegom. Na de herinrichting gaat het buur aan de slag met het beheer, onderhoud en behoud van het Julianapark.

Fases en planning

Op maandag 9 november wordt gestart met de wegwerkzaamheden. In de straten rond het Julianapark wordt een nieuw hemelwaterriool aangelegd. Ook worden de plateau’s waar de wegen kruisen ingericht met zogenaamde punaises. We voeren de wegwerkzaamheden uit in verschillende fases:

  • Fase 1 van 9 t/m 17 november 2020: Kruising Pr. Bernhardstraat, Prinses Marijkestraat en     Juliana van Stolberglaan 
  • Fase 2 van 18 november t/m 4 december 2020: Kruising Juliana van Stolberglaan, Pr.     Beatrixlaan en Willem de Rijkelaan 
  • Fase 2a van 7 december t/m 18 december 2020: Kruising Pr. Beatrixlaan en Willem de     Rijkelaan
  • Fase 3 van 4 t/m 8 januari 202: Kruising Prinses Marijkestraat en Prinses Marijkestraat 
  • Fase 4 van 11 t/m 15 januari 202: Kruising Prinses Marijkestraat en Ambachtstraat

De planning van de werkzaamheden is afhankelijk van onder andere het weer. Tijdens de wegwerkzaamheden worden omleidingsroutes aangelegd, er wordt gezorgd dat de woningen altijd te voet bereikbaar zijn.

Fase 1Struiken verder weghalen
Inrichten park