Het Ontwerp

Het programma van Eisen

Het idee voor een park ontstaat bij een Nieuwjaarsborrel. Er wordt een Werkgroep geformeerd. De eerste contacten met de gemeente Hillegom worden gelegd. De Werkgroep schrijft zich in voor'Kern met Pit' wordt genomineerd als een van de 6 projecten van Zuid Holland. Kern met Pit zegt toe het ontwerp voor het park te willen bekostigen.

De Werkgroep organiseert een buurtraadpleging in het gemeentehuis.

De Werkgroep krijgt een startsubsidie van Fonds 1818. Voor de Gemeente en de Werkgroep is alles nieuw. We willen het goed doen er wordt een Mediator aangesteld. Stichting Julianapark Hillegom wordt opgericht.

In overleg met Kern met Pit en Arcadis wordt een Programma van Eisen (PvE) gemaakt. 

De gemeente neemt het PvE met een paar kleine wijzigingen over.

Volgende pagina