Jaarverslag 2022
1 Bouw Paviljoen 2

1.1  Elektra 3

1.2  Begroting bijgesteld 3

1.3  Verzekeringen 3

1.4  Groen dak 3

2 Gemeente Hillegom 4

2.1   Vergoeding vaste kosten 4

2.2  Beheerovereenkomst goedgekeurd 4

2.3  Verzekeringen 4

3 Vrijwilligers 4

4 Inrichting en onderhoud Julianapark 4

4.1  Onderhoud 4

4.2  Bloembollen en dahlia 5

4.3  Gereedschap 5

Elektrisch 5

Handgereedschap 5

4.4  Inrichting Julianapark 5

4.5  Speelkasteel in het Julianapark 5

5 Fondsen 6

6 Activiteiten in het Julianapark 6

7 Publiciteit 7

7.1  Facebook 7

7.2  Pers 7

1 Inleiding

Het jaar 2022 startte voor het Julianapark nog met de nodige problemen rondom de  Corona-maatregelen. Nagenoeg twee jaar hebben we niet iets kunnen organiseren voor de buurt en aan het begin van het jaar zijn we nog heel voorzichtig.

Wel hebben we in de voorgaande jaren al heel veel voor kunnen bereiden. In 2022 gaan we voortvarend aan de gang. De Bouwvergunning voor het Paviljoen is afgegeven door de gemeente Hillegom en de bezwaren van een van de bewoners heeft geen betrekking op het Paviljoen maar meer op mogelijke hangjongeren. Het uitstel heeft er wel voor gezorgd dat de meerkosten door de forse stijging van de materiaalkosten ook gestegen is.

Gelukkig zijn er bedrijven die helpen de kosten laag te houden. Zo  biedt de Houthandel “De Hillegomse” een forse korting op de inkoop van hout. 

De firma Schoonderbeek Installatiegroep gratis de gehele installatie aan te leggen. Vanuit de buurt komt er veel hulp. 

Als bestuur hebben we wel al veel plannen om activiteiten te organiseren. In eerste instantie doen we dat nog een beetje ad hoc. Met de ervaringen die we opdoen willen we in de komende jaren een meer afgewogen programma opzetten.


Bestuur:

mevr. E. Heij secretaris

mevr. C. Groenenboom penningmeester

dhr. G.Brom voorzitter

Frank Vermeulen lid

Felix Fonville lid


Adviseurs

dhr. L. Klinkhamer

dhr. J. Eijking

dhr. O. de Vries

dhr. F. Vester

2 Bouw Paviljoen

De bouw van het Paviljoen is een forse aanslag op de vrijwilligers. Begin februari wordt na voorbereidend werk de betonvloer gestort. Vervolgens worden de wanden opgezet. Dat is ook meteen een moment om een feestje te vieren. De gehele buurt wordt uitgenodigd om de eerste ‘Planklegging’ mee te maken. De wethouder Jan van Rijn legt die eerste plank. Het is een druk bezochte gezellige bijeenkomst. En al heel snel wordt de contour van het Paviljoen zichtbaar en wordt er ook binnen al een start gemaakt.1.1  Elektra

Elektriciteit wordt aangesloten en via Dunea komt er ook een aansluiting op water. Een van de buren stelt een boilertje beschikbaar en hebben we een compleet keukenblok tot onze beschikking

1.2  Begroting bijgesteld

De materiaalkosten zijn fors gestegen. De gemeente was bereid dat verschil op te vangen. Door een iets sobere aanpak en de kortingen die we gekregen het gratis beschikbaar stellen van de gehele elektrische installatie zijn de meerkosten bescheiden gebleven.

1.3  Verzekeringen

Om geen enkel risico te krijgen tijdens de bouw van het Paviljoen is er in overleg met de gemeente Hillegom een CAR verzekering afgesloten. Die dekt in ieder geval alle kosten die mogelijk kunnen ontstaan tijdens de bouw. Daarna is het Paviljoen opgenomen in de lijst van gebouwen van de gemeente. Er zijn rookmelders opgehangen en er is een poederblusser in het Paviljoen voorhanden.

1.4  Groen dak

Op het platte dak is een zogenaamd groen dak gelegd. Het gehele jaar bloeit er wel iets op het dak. Het isoleert goed en zorgt voor een aangenaam klimaat binnen.

2 Gemeente Hillegom

2.1   Vergoeding vaste kosten

De samenwerking met de gemeente Hillegom verloopt voorspoedig. Het was voor beide partijen nieuw om zo’n burgerinitiatief te organiseren. De gemeente draagt jaarlijks de vaste kosten van de Stichting. De Stichting gaat zelf op zoek naar middelen om de diverse activiteiten in het park te organiseren.

2.2  Beheerovereenkomst goedgekeurd

Samen met de gemeente Hillegom is er een beheersovereenkomst opgesteld. Daarin zijn de diverse werkzaamheden voor het Julianapark vastgelegd.

2.3  Verzekeringen

De vrijwilligers die meewerken in het Julianapark vallen onder de vrijwilligersverzekering van de gemeente Hillegom. 

3 Vrijwilligers

Er is een grote groep vrijwilligers die meehelpt bij en rondom het Julianapark. Elke woensdagmorgen komt de groep bij elkaar en zet zich in om het park onkruidvrij te houden. Nieuwe planten te plaatsen, blad te harken etc. 

Gelukkig merken we dat er ook van buiten de buurt mensen mee komen helpen het park te onderhouden. Het is een gezellige ochtend.

Daarnaast is de adviesgroep die zich vrijwillig inzet voor het park onbetaalbaar. Ze geven adviezen over wat er geplant kan worden maar bemiddelen ook bij inkoop, zorgen voor bollen en dahlia.

Niet te vergeten de vrijwilligers die het meubilair in het park verzorgen. die ons technisch ondersteunen bij het onderhoud van het Paviljoen. 

Het gras wordt door een vrijwilliger onderhouden.

4 Inrichting en onderhoud Julianapark

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in het Park. We krijgen als bestuur ook steeds meer ervaring. De aannemer die de halfverharding verzorgde  merkte dat de waterafvoer in het park niet helemaal volgens plan verloopt. Ze hebben een forse inspanning gepleegd om dat te herstellen. Nu loopt het water naar de twee aangebrachte slokoppen. 

4.1  Onderhoud

Wekelijks is er een vaste groep vrijwilligers die zich inzetten om het park te onderhouden. Onze adviseurs staan de onderhoudsgroep bij met adviezen voor het bijplanten en onderhoud. Regelmatig zijn we door de fondsen die we gekregen hebben in staat planten te kopen en zo te zorgen voor een enorme verscheidenheid en diversiteit aan planten en bloemen en bomen.

4.2  Bloembollen en dahlia

Nadat de bloembollen in het park uitgebloeid zijn is het tijd om dahliaknollen te planten. Jos Eijking onze adviseur is voorzitter van de Nederlandse Dahliavereniging. een van de bewoners is familie van de firma Van der Linden aan de Noorder Leidsevaart. Daar mogen we de knollen komen halen. In 2022 zag het er zeer goed uit.

Nadat de dahlia gerooid zijn mogen buurtbewoners de knollen voor eigen gebruik meenemen. Dat zorgt ook voor meer kleur in de buurt. 

Dan is het ook alweer de tijd om de bloembollen in de grond te zetten. Gelukkig hebben we diverse bedrijven uit de buurt die een ruime sortering van bloembollen beschikbaar stellen.

4.3  Gereedschap

Elektrisch

Via diverse fondsen zijn middelen aangevraagd om met name elektrisch gereedschap in het park in te zetten. Het laat zich door de vrijwilligers eenvoudiger te gebruiken. Daarnaast hebben we minder lawaai. Het nieuwe elektrische gereedschap maakt het onderhoud eenvoudiger. 

Handgereedschap

Er is in 2022 een behoorlijke aanvulling op het handgereedschap gekomen. Het handgereedschap is voorzien van een fleurig kleurtje zodat het gemakkelijk terug te vinden is.

4.4  Inrichting Julianapark

Het Paviljoen wordt inmiddels gebruikt door diverse buurtbewoners. Er is behoefte om een aparte bergplaats te maken voor de kruiwagens en containers. De plannen en begroting worden door het bestuur gemaakt. We hopen in het komende jaar de nodige middelen te vinden.

4.5  Speelkasteel in het Julianapark

Het speelkasteel in het Julianapark neemt een centrale plaats in en het park. Kinderen spelen erop en kunnen zich helemaal uitleven. Opa’s en oma’s uit het gehele dorp komen er met de kinderen naartoe. Als bestuur doen we moeite om de toegang tot het kasteel schoon te houden. Voorheen is er door de aannemer denneschors rondom het kasteel gelegd. Dat veroorzaakte heel veel vervuiling in het park. En het leverde ook veel ongemak. In overleg met de gemeente hebben we in eigen beheer het gehele terrein rondom het kasteel met graszoden belegd. De gemeente heeft de graszoden betaald.

5 Fondsen

Vanuit het bestuur worden alle mogelijkheden van subsidies onderzocht. Zo wordt er nagenoeg voor elke activiteit in het park wel een sponsor gevonden. De fondsen die we regelmatig benaderen zijn o.a.:

  • Rabobank Clubsupport
  • Oranjefonds
  • Stichting Doen
  • Fonds 1818
  • Cultuurfonds
  • Meerlandenfonds
  • etc

Gelukkig worden nagenoeg alle aanvragen gehonoreerd.


In 2022 heeft Fonds 1818 een spreekuur gehouden in het Paviljoen voor organisaties in Hillegom die ondersteund willen worden.

6 Activiteiten in het Julianapark

In 2022 zijn er diverse activiteiten georganiseerd in het Julianapark. Hieronder een korte opsomming:

BuurtBieb  

Een van onze buurtbewoners heeft een prachtige buurtbieb gemaakt. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en er wordt veel gebruik van gemaakt.

AED

AED in het park werd geschonken door de Kulturele Raad van Hillegom. De Stichting heeft het mogelijk gemaakt dat buurtbewoners gratis de cursus Reanimeren konden volgen

Eerste Planklegging voor het Paviljoen

De wethouder Jan van Rijn heeft in april 2022 de eerste plank gelegd voor het nieuwe Paviljoen in het park. Het was een heel plezierige bijeenkomst met een grote opkomst. Muziek van de plaatselijke harmonie luisterde het feest op. Daarnaast is er een nieuw bord geplaatst bij de gedenkboom voor de overleden kinderen van de Marijkeschool die voorheen in het Park stond.

Beelden van boven

Er zijn mooie beelden met een drone van boven het park gemaakt.

Fiets zoekt groen

De Stichting heeft meegedaan aan de actie Fiets zoekt groen.

Moederdag onderhoudsdag park

Net voor moederdag heeft de Stichting de buurtbewoners opgeroepen om gezamenlijk het Julianapark aan te pakken. 

Knutseldagen in het Paviljoen

In 2022 heeft Bianca Blankendaal een initiatief gestart om met een aantal bejaarde bewoners van het Oranjehof te gaan knutselen. Dat wordt zeer gewaardeerd. De Stichting helpt graag mee aan dit soort initiatieven

Burendag 2022 

De Burendag wordt ondersteund door het Oranjefonds, de gemeente Hillegom en AH werd druk bezocht. Gezellig om met alle buren bij elkaar te zijn.

Puzzelen in het Paviljoen

De puzzelwinkel in de Marijkestraat is gestart met puzzelen in het Park. Er is avondenlang door vele buren gepuzzeld. Na de grote opdracht 3 puzzels van 9000 stukjes is het idee doorgezet. John zet regelmatig het Paviljoen open om te puzzelen.

Kerstborrel buurt

Voor het eerst is er een kerstborrel georganiseerd in het park. Mooi verlicht en sfeervol de kerstdagen in.

7 Publiciteit

7.1  Facebook

De Stichting probeert via Facebook iedereen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in het Julianapark. Dat lukt inmiddels goed en er zijn veel volgers.

7.2  Pers

Groei en Bloei heeft in 2022 een fotosessie in het park gehouden. Mooie foto’s die in het najaarsnummer 2023 gepubliceerd worden.

Er zijn diverse mooie krantenartikelen in de regionale pers verschenen. Daar zijn we heel blij mee.

8 Financieel